POGOJI ZA VSTOP NA UPORABNIŠKO SPLETNO STRAN

 

SPLOŠNO

Uporaba teh spletnih strani oziroma sistema za javljanje in spremljanje porabe zemeljskega plina ter saldo kontov (Spletna stran za končne odjemalce Plinarne Maribor d.o.o., v nadaljevanju spletna stran) je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. S pritiskom na gumb »Prijava« ob prijavi na spletno stran, uporabniki izrecno soglašajo z njihovo vsebino ter potrjujejo, da so končni odjemalci Plinarne Maribor d.o.o.

 

UPORABA

Uporabniki se zavezujejo, da bodo te spletne strani uporabljali na zakonit način. Izključno so odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanašajo na uporabo informacijskega sistema. S tem, ko pristanejo na spoštovanje teh pogojev in pravil, izrecno pristajajo, da ne bodo:

 

Obvezujejo se, da bodo:

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

V nobenem primeru Plinarna Maribor d.o.o. oziroma njeni zaposleni ne bodo odgovorni za slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabnikove uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

 

SPREMEMBE DOLOČIL

Plinarna Maribor d.o.o. si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil na tak način, da bo o spremembah vedno obveščala preko informacijskega sistema. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena v informacijskem sistemu, razen če ni drugače posebej določeno.


GESLO

Vsak uporabnik prejme uporabniško ime in geslo, ki ga lahko spremeni. Pozabljeno geslo se lahko na zahtevo uporabnika posreduje na določen elektronski naslov uporabnika.